กิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ ร่วมกันประดิษฐ์กระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ