กิจกรรม

อบจ.นครปฐม จัดประชุมผู้แทนจากแต่ละอำเภอ เพื่อซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.นครปฐม

อบจ.นครปฐม จัดประชุมผู้แทนแต่ละอำเภอ เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ แนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.นครปฐม ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม