กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น อบจ.นครปฐม เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อบจ.นครปฐม และพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564