กิจกรรม
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. อบจ.นครปฐม จัดประชุมข้าราชการ
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. อบจ.นครปฐม จัดประชุมข้าราชการ อบจ.นครปฐม โดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในการประชุม โดยท่ายได้มอบนโยบายแก่​ข้าราชการ​ อบจ.นครปฐม เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจังหวัดนครปฐม ตามที่ท่านได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.นครปฐม
สอบถาม