กิจกรรม

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. อบจ.นครปฐม มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน Covid-19

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด Local Quarantine ในระดับพื้นที่อำเภอนครชัยศรี เพื่อใช้สำหรับให้การดูแล ควบคุมผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ Covid-19 เป็นงบประมาณจำนวน 1,846,815 บาท