กิจกรรม

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ประชาชนโดยการตรวจรักษาโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Telemedicine)

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. อบจ.นครปฐม จัดประชุมหารือการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการแก่ประชาชนโดยการตรวจรักษาโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Telemedicine)​ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม