กิจกรรม

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 แสดงความยินดีที่นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้ดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.นครปฐม และหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ 2 แสดงความยินดีที่นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้ดำรงตำแหน่ง นายก อบจ.นครปฐม และหารือเรื่องแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่ง อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชน โดยมีความยินที่จะส่งเสริมสนับสนุนโครงการด้านการศึกษา ถ้าหากสามารถดำเนินการได้ตามกฎระเบียบ