กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นนา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้ร่วมพิธีเปิดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐม ที่ดูบัวคาเฟ่ ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดงานดังกล่าว  โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 มีนาคม 2564 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้ผู้ประกอบการจากชุมชนคุณธรรมทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม นำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทยมาสาธิตและจำหน่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงต่อไป
สอบถาม