กิจกรรม

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ ชั้น 5 (ส่วนต่อเติม) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม