กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมต.ว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ที่มาลงพื้นที่เยี่ยมชมการรับลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ให้กับกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม