กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ Summer Trip in Nakhonpathom 2021 (ไปด้วยกันนะ)

 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัด อบจ. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ Summer Trip in Nakhonpathom 2021 (ไปด้วยกันนะ) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา