กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าส่องสว่าง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าส่องสว่าง ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม, นายก อบต. ในพื้นที่, เจ้าหน้าที่กองช่าง และได้เชิญการไฟฟ้ามาเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านไฟฟ้าส่องสว่างของพี่น้องประชาชน ซึ่งท่านนายก อบจ.นครปฐม ได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน