กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ร่วมขอพร นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ร่วมขอพร นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

สอบถาม