กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมอวยพร นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่กำลังจะมาถึง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดนครปฐม เดินทางมาร่วมอวยพร นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่กำลังจะมาถึง และในการนี้ได้ขอเรียนเชิญท่านนายก ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาจังหวัดนครปฐม ต่อไป