กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดในระดับพื้นที่อำเภอบางเลน

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม  มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนด Local Quarantine ในระดับพื้นที่อำเภอบางเลน เป็นจำนวนเงิน 1,649,925 บาท