กิจกรรม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบางเลน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน