กิจกรรม

อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลนครปฐม

อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลนครปฐม​ ดังนี้
    ๑. งบประมาณ​ จำนวน  ๒,๑๗๒,๒๐๐ บาท  เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) จังหวัดนครปฐม แห่งที่​ ๒
    ๒. งบประมาณจำนวน​ ๗,๖๔๕, ๐๐๐ บาท​ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์​ ได้แก่​ เครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูง​ จำนวน​ ๑๐ เครื่อง​ และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า​ ๓mA จำนวน​ ๑ เครื่อง