กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม"
สอบถาม