กิจกรรม

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจ RT-PCR กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564