กิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินสนับสนุน "โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ทางไกล ( Telemedicine ) สำหรับระบบสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ( ระยะที่ 1 ) เป็นเงินจำนวน 6,900,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาล นครปฐม