กิจกรรม
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ อ.เมือง, อ.กำแพงแสน, อ.ดอนตูม และ อ.บางเลน เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหาในการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"
เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ อ.เมือง, อ.กำแพงแสน, อ.ดอนตูม และ อ.บางเลน เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหาในการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"
โดย อบจ.นครปฐม มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนมากขึ้นเพิ่มจากวัคซีนหลักของรัฐบาล
**หากการดำเนินการมีความบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยค่ะ**
สอบถาม