กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ อ.นครชัยศรี, อ.สามพราน, และ อ.พุทธมณฑล เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหาในการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ อ.นครชัยศรี, อ.สามพราน, และ อ.พุทธมณฑล เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบถามปัญหาในการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"
โดย อบจ.นครปฐม มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหากในอนาคตมีองค์กรใดที่เปิดให้สามารถจองซื้อวัคซีนได้ อบจ.นครปฐม จะดำเนินการเพื่อนำวัคซีนมาสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมอย่างเต็มความสามารถ
สอบถาม