กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (กลุ่มองค์กร)
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (กลุ่มองค์กร)
รอบวันที่ 30 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64 โดยวันนี้มีหน่วยบริหารฉีดวัคซีน 4 แห่ง ได้แก่ อบจ.นครปฐม, ม.ราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนเทศบาลห้วยพลู และวัดสามง่าม โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้ร่วมลงพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน
เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการแต่ละจุด
อบจ.นครปฐม ขอขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้พี่น้องประชาชนในวันนี้

สอบถาม