กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 
สอบถาม