กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 อบจ.นครปฐม มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นเงินจำนวน 4,550,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลดอนตูม
สอบถาม