กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 อบจ.นครปฐม มอบงบประมาณอุดหนุน โครงการจัดตั้ง COVID ICU ขนาด 30 เตียง เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ รพ.นครปฐม เป็นเงินจำนวน 35,949,840 บาท
สอบถาม