กิจกรรม
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการขับเคลื่อน "วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย"
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการขับเคลื่อน "วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัย" เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่สามารถลดความรุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนได้ 
สอบถาม