กิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางเลน
สอบถาม