กิจกรรม
ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 อบจ.นครปฐม นำโดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ. ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี และในวันนี้ ท่านอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วย รมต. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จำนวน 2,181 ชุด (2,181 ครัวเรือน)
โดยมอบให้จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
1. เทศบาลตำบลขุนแก้ว จำนวน 156 ชุด
2. เทศบาลตำบลนครชัยศรี จำนวน 100 ชุด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี จำนวน 150 ชุด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก จำนวน 106 ชุด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จำนวน 170 ชุด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จำนวน 100 ชุด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ จำนวน 150 ชุด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน จำนวน 117 ชุด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จำนวน 200 ชุด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จำนวน 173 ชุด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จำนวน 249 ชุด
12. องค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า จำนวน 140 ชุด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส จำนวน 200 ชุด
 

สอบถาม