กิจกรรม
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสามพราน
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564  อบจ.นครปฐม นำโดย นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร ,สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอสามพราน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย  ในพื้นที่อำเภอสามพราน (เพิ่มเติม) จำนวน 531 ชุด พร้อมรับทราบรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป
สอบถาม