กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเอนก ตะโกพ่วง ประธานสภา อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายเอนก ตะโกพ่วง ประธานสภา อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.นครปฐม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
สอบถาม