กิจกรรม
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 อบจ.นครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นายณรงค์ มั่นศรีจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.นครปฐม ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์
สอบถาม