กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่ รพ.สต. ในเขตบางเลน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.  หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ รพ.สต. ในเขตบางเลน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ดอนตูม, รพ.สต.บางปลา, รพ.สต.บางภาษี, รพ.สต.บ้านนราภิรมย์, รพ.สต.ลำพญา และ รพ.สต.บางระกำ เพื่อรับทราบ รับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต. แต่ละแห่ง
สอบถาม