กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าส่องสว่างของ อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านไฟฟ้าส่องสว่างของ อบจ.นครปฐม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อบจ.นครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ., ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม, นายก อปท.  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สอบถาม