กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอสามพรานจำนวน
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.  หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอสามพรานจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.คลองจินดา, รพ.สต.บ้านคลองจินดา, รพ.สต.บ้านสามพราน, รพ.สต.บ้านสวนผัก, รพ.สต.บางกระทึก และ รพ.สต.บางเตย เพื่อรับทราบ รับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอน รพ.สต. แต่ละแห่ง
สอบถาม