กิจกรรม
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบงบประมาณอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล "telemedicine"
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบงบประมาณอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล  "telemedicine" สำหรับระบบบริการสาธารณสุข เป็นเงินจำนวน 25,894,600 บาท 
            โดยระบบ "Telemedicine" เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ช่วยในการให้บริการด้านการรักษา แก่ประชาชน โดยสามารถปรึกษากับแพทย์ได้โดยตรงผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยผู้ป่วยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ดูตารางนัดพบแพทย์
ทำการนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจรักษาไต้ผ่านแอปพลิเคชั่น รวมถึง การแจ้งผลข้อมูลการตรวจเบื้องตัน เช่น ผลการตรวจเลือด และการจ่ายยา - รับยา หรือสามารถใช้บริการระบบดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผ่านทางรพ.สต. ในท้องถิ่นที่ใกล้บ้านพักอาศัย
สอบถาม