กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ณ รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) อาคารพระเทพศาสนภิบาล
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และภรรยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ซึ่ง อบจ.นครปฐม ได้เปิดให้ประชาชน "Walk in" มาฉีดเป็นวัคซีน เข็มที่ 3 ณ รพ.สามพราน (วัดไร่ขิง) อาคารพระเทพศาสนภิบาล
สอบถาม