ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการใช้ถนนหลวง

2020-04-08 - เวลา 21:35:26
เหตุการณ์: รถขนส่งสินค้า วัตถุดิบ ของโรงงานมาลี สามพราน นครปฐม มีการถอยเข้าโรงงานโดย ใช้ถนนถึง 3 เลนในกิจกรรมนี้ในเส้นทางที่มีการจราจรจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์ออกแบบทางเข้า และที่เก็บสินค้าโดยไม่อันตรายต่อภาคประชาชน เพราะรถบางคันไม่เปิดไฟบอก เหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงงานได้โปรดทำ CSR เพื่อประโยชน์ ความปลอดภัย ต่อประชาชนที่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันด้วย โปรดพิจารณาส่งหน่วยงานที่มีอำนาจการควบคุม ร้องขอความร่วมมือ

ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2020-04-21 - เวลา 16:14:55
ตามที่ท่านได้ร้องเรียนในกรณีดังกล่าวนี้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ สภ.สามพราน จึงขอให้ท่านติดต่อไปยัง สภ.สามพราน เบอร์โทร 034-325195
สอบถาม