ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการใช้ถนนหลวง
 
รายละเอียด เหตุการณ์: รถขนส่งสินค้า วัตถุดิบ ของโรงงานมาลี สามพราน นครปฐม มีการถอยเข้าโรงงานโดย ใช้ถนนถึง 3 เลนในกิจกรรมนี้ในเส้นทางที่มีการจราจรจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์ออกแบบทางเข้า และที่เก็บสินค้าโดยไม่อันตรายต่อภาคประชาชน เพราะรถบางคันไม่เปิดไฟบอก เหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โรงงานได้โปรดทำ CSR เพื่อประโยชน์ ความปลอดภัย ต่อประชาชนที่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันด้วย โปรดพิจารณาส่งหน่วยงานที่มีอำนาจการควบคุม ร้องขอความร่วมมือ
 
เอกสารประกอบ เอกสารประกอบ
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2020-04-08  เวลา : 21:35:26
 
 
 
 
รายละเอียด ตามที่ท่านได้ร้องเรียนในกรณีดังกล่าวนี้ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ สภ.สามพราน จึงขอให้ท่านติดต่อไปยัง สภ.สามพราน เบอร์โทร 034-325195
 
ผู้ตอบ ฝ่ายนิติการฯ
 
วันที่ตอบ 2020-04-21  เวลา : 16:14:55