อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6304080003 กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ โดยไม่มีระบบป้องกันมลพิษ
ยุติแล้ว
2020-04-08
6304080002 กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการใช้ถนนหลวง
ยุติแล้ว
2020-04-08
6304080001 วัยรุ่นขับรถเสียงดังในหมู่บ้าน
ยุติแล้ว
2020-04-08
6212250001 สะพานข้ามคลองโยงผุพังอันตราย
ยุติแล้ว
2019-12-25
6112070001 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รอตรวจสอบ
2018-12-07
6111090009 คู่มือปฏิบบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
รอตรวจสอบ
2018-11-09
6111090004 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2561
รอตรวจสอบ
2018-11-09
6111090003 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รอตรวจสอบ
2018-11-09
6111090002 ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รอตรวจสอบ
2018-11-09