ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งปัญหา ค้นหา
 
 
6410200001 น้ำท่วมขัง
ยุติแล้ว
2021-10-20
6409280002 หน้าฝน ควนจะมีการตัดต้นไม้ในซอยที่มันใกล้สายไฟ ถึงแม้จะเป็นบ้านคนทั่วไป ก็อยากให้ไ สำรวจดูบ้าง
ยุติแล้ว
2021-09-28
6409280001 แมคโครของ อบจ ไปขุดลอกคลองผักตบแล้วทำทางข้ามคลองพังเสียหายท่อที่ฝังไว้แตกเสียหาย
ยุติแล้ว
2021-09-28
6406080001 ติดตามโครงการก่อสร้าง
ยุติแล้ว
2021-06-08
6405070001 แชร์ลูกโซ่
ยุติแล้ว
2021-05-07
6404020001 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน
ยุติแล้ว
2021-04-02
6402140002 คลองชลประทานทางระบายน้ำส่งออกชำรุดม.3หนองงูเหลือม
ยุติแล้ว
2021-02-14
6402140001 ติดตามเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าฟรี
ยุติแล้ว
2021-02-14
6304080003 กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ โดยไม่มีระบบป้องกันมลพิษ
ยุติแล้ว
2020-04-08
6304080002 กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการใช้ถนนหลวง
ยุติแล้ว
2020-04-08
6304080001 วัยรุ่นขับรถเสียงดังในหมู่บ้าน
ยุติแล้ว
2020-04-08
6212250001 สะพานข้ามคลองโยงผุพังอันตราย
ยุติแล้ว
2019-12-25