ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

ติดตามเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้าฟรี

2021-02-14 - เวลา 10:42:45
หลังเคยส่งเรื่องขอไฟฟ้าเข้าบ้านเนื่องจากฐานะยากจน โดยปัจจุบันใช้ไฟเกษตรลากกับเสาเล็กรัดเข้าที่ดินชาวบ้านที่เป็นป่ารกข้ามคลองทิ้งน้ำเพื่อใช้ในการเกษคตรและตัวบ้านด้วยเป็นระยะทาง400เมตรโดยได้รับความลำบากเป็นอย่างมากซึ่งยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ แต่อย่างใดโดยทาง อบต.หนองงูเหลือม ม.3 ได้รับเรื่องให้แล้วแต่ต้องรอการอนุมัติจากชลประทานและการไฟฟ้าและงบประมาณ แต่แล้วก็เงียบหายไปจนถึงตอนนี่2ปี และยังมีบ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากถนนแล้วลากไฟไปใช้งานในบ้านแบบนี่อีก2หลัง เพราะตัวบ้านห่างจากเสาไฟในเขตพื้นที่ติดกันระแวกเดียวกัน จึงจากอยากให้ช่วย ขยายเขต ลงเสาไฟฟ้าเข้ามาให้ถึง จ.นครปฐมควรมีไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง กราบขอบคุณอย่างสูง

ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2021-02-24 - เวลา 11:00:29
กรณีดังกล่าว การขอขยายเขตไฟฟ้า เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ คือ อบต.หนองงูเหลือมและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอให้ท่านติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก อบต.หนองงูเหลือม เบอร์โทร ๐๓๔-๓๑๐๔๖๐
สอบถาม