ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

คลองชลประทานทางระบายน้ำส่งออกชำรุดม.3หนองงูเหลือม

2021-02-14 - เวลา 11:13:34
คลองชลประทานช่องส่งน้ำระบายน้ำออกเพื่อระบายไปยังคลองดินคลองเก็บน้ำ ชำรุดพัง หลังจากประมาณ7หรือ8ปีก่อน ทางชลและทางอบต.หนองงูเหลือม ได้มาซ้อมบำรุงทางระบายน้ำไปรอบหนึ่งแล้ว แต่เมื่อสามปี ก่อนกับถ๊กน้ำกัดเซาะและพังทลายลง ทำให้ไม่สามารถจำกัดการระบายน้ำเข้าน้ำออกได้ ถ้าฝนตกหรือมีการปล่อยน้ำมา ทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่กสรเกษตรเป็นวงกว้างทุกปี และกับการไม่มาลิกคลองตรงนี่นานมาก7หรือ8หรือ10กว่าปีแล้วจำไม่ได้ทำคลองก็ตื้นเขิน ช่องระบายน้ำก็พัง ทำให้น้ำท่วมง่ายมาก ซึง่เป็นแบบนี่นานมากๆท่วมทุกปีซึ่งแต่ก่อนมีการลอกคลองตรงจุดนี่และที่ระบายน้ำยังดีอยู่ไม่เคยท่วม แต่ตั้งไม่มาลอก10กว่าปีตรงจุดนี่ท่วมตลอด เหตุชลประทานบอกงบหมดก่อนถึงตรงนี่ทุกปี ไปลอกต้นทางแต่กลางทางปลายทางที่จะระบายน้ำลงสู่คลองใหญ่ได้ไม่ลอกไม่ซ้อม ผลคือน้ำท่วมทุกๆปี ตั้งแต่ต้นคลองจนถึงกลางคลอง เพราะน้ำระบายไม่ได้ ตื้น ช่ องส่งน้ำก็พังไหลเต็มที่ปิดไม่อยู่ ขอทางจ.นครปฐมส่่งคนเข้ามาตรวจ มาดูตรงพื้นที่ม.3 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม หรือ ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลถ้าส่งคนมาดูมาแก้ไข

ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2021-02-24 - เวลา 11:17:28
เรียน คุณเอกลักษ์ ขำดี

ขอทราบบริเวณที่ตั้งของคลองชลประทานทางระบายน้ำส่งออกที่เกิดการชำรุด อยู่บริเวณใดของพื้นที่ ม.๓ ต.หนองงูเหลือม คลองมีความกว้าง-ยาว ประมาณ เท่าใด เพื่อที่จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อไป
สอบถาม