ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง บ่อกำจัขยะส่งกลิ่นเหม็นสร้าความเดือดร้อน ม.4 ต.นครปฐม
 
รายละเอียด บ่อขยะส่งกลิ่นเหม็นทั้งวัน โดยไม่มีการจัดการแก้ไข บ่อขยะอยู่ในใจกลางชุมชน
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2021-11-01  เวลา : 12:16:37
 
 
 
 
รายละเอียด ประสานกับทางเทศบาลเมืองนครปฐมนะครับ โทร.034-267751
 
ผู้ตอบ ฝ่ายนิติการ
 
วันที่ตอบ 2021-11-05  เวลา : 16:08:42