ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
หัวข้อเรื่อง น้ำท่วมหนักมากขึ้น
 
รายละเอียด บ้านอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ม.3 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมหนักหนาสาหัสมาก ท่วมมานานแล้ว
 
วันที่ยื่นเรื่อง 2021-11-05  เวลา : 07:46:38
 
 
 
 
รายละเอียด ขณะนี้ อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยอยุ่ครับ
 
ผู้ตอบ ฝ่ายนิติการ
 
วันที่ตอบ 2021-11-11  เวลา : 17:33:26