ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

น้ำท่วมหนักมากขึ้น

2021-11-05 - เวลา 07:46:38
บ้านอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ม.3 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมหนักหนาสาหัสมาก ท่วมมานานแล้ว
ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2021-11-11 - เวลา 17:33:26
ขณะนี้ อบจ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ที่เกิดอุทกภัยอยุ่ครับ
สอบถาม