ศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียนร้องทุกข์

ถนนชำรุด

2022-02-20 - เวลา 00:47:55
ถนนบริเวณทางเชื่อมจากตลาดไปBigCที่ต้องผ่านสวนสนุกมีการชำรุดอย่างหนักมาก ไม่เพียงแต่คนหรือรถเท่านั้นที่จะทำให้วินัยบนท้องถนนปลอดภัยแต่ตัวถนนเองก็มีผลต่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วย ตอนกลางวันว่าแย่แล้วตอนกลางคืนแย่กว่ารวมถึงยังไม่มีไฟอีกต่างหาก ตอนมาเรียนแรกๆนึกว่ารอการพัฒนาหรืออาจจะกำลังปรับปรุงแต่อยู่ไปอยู่มาเหมือนจะไร้การเหลียวแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า ถึงจะเป็นแค่นักศึกษาที่มาอยู่แค่ไม่กี่ปีแต่เงินจากนักศึกษาก็กระจายรายได้ที่จังหวัดนี้ ใช้บริการและบริโภาคจากจังหวัดนี้ คาดหวังว่าจังหวัดนี้จะสร้างคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีกลับมาบ้าง อีกทั้งคนใกล้ตัวเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งจากถนนเส้นนี้ ยังมีประชาชนอีกหลายคนที่ยังต้องใช้เส้นทางนี้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาสำรวจและดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ
ดำเนินการเสร็จสิ้น โดย
2022-03-04 - เวลา 19:26:50
เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบก่อนนะครับว่าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานใด แล้ว จะประสานเรื่องให้นะครับ
สอบถาม