คลินิกเซ็นเตอร์

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดโคกเขมา หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี