คลินิกเซ็นเตอร์
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดโคกเขมา หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
สอบถาม