ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
คลินิกเซ็นเตอร์
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดบางช้างใต้ ต.บางช้าง อ.สามพราน
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม
 
วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดมงคลประชาราม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดมงคลประชาราม ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
 
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา
 
ความเป็นมาศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center
ความเป็นมาศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 3 /2549
 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center
วัตถุประสงค์หลัก3ข้อ ในการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายฯ Clinic center ได้แก่
 
โครงสร้างศูนย์เครือข่ายฯ
โครงสร้างศูนย์เครือข่ายฯ
โครงสร้างศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (Clinic Center) องค์การบริหารงานส่วนจังหวัดนครปฐม
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
58
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11342
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022020
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม