คลินิกเซ็นเตอร์
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อ.บางเลน
สอบถาม