การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

โครงการจัดตั้งซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 118 ชุด