อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคลอกเจ๊ก หมู่ที่ 1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี เชื่อมต่อ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม