อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมกำแพงวัดเพลินเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่งล้ม เชื่อมต่อ เขตเทศบาลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม